Hankearviointi ja valintakriteerit

Lännen Kalaleader edellyttää rahoitusta hakevien hankkeiden täyttävän rahoitettavuuden edellytykset, laatu- ja strategiakriteerit. Hankkeen on ylitettävä arvioinnin kokonaispisteissä laatu- ja strategiakriteereiden osalta jaoston asettama kynnysarvo. Jaosto voi käyttää harkinnanvaraista arviointia mm. jatkohankkeissa.


Hankkeille kohdennettu rahoituskehys sidotaan painopisteille prosentuaalisesti. Määräaikaisen erillisrahoitushaun ja AHTI-rahan hankearviointiin voidaan käyttää myös muuta ennen haun aukeamista julkaistua arviointimenetelmää.


Rahoittamisen edellytykset

Rahoittamisen edellytyksessä jokaisen kymmenestä ehdosta tulee täyttyä. Ei=0 pistettä, kyllä =1 pistettä ja kohdasta tulee saada 10 pistettä, jotta jaosto jatkaa hankkeen arviointia.

  1. Strategianmukainen. Hanke toteuttaa ja edistää vähintään yhtä kolmesta painopisteestä.
  2. Idea tai tarve on paikallislähtöinen ja/tai toteuttaminen tai/ja tulokset hyödyttävät paikallisesti
  3. Hanke luo uutta, mahdollistaa, vivuttaa tai auttaa keskeisesti säilyttämään nykytasoa
  4. Hanke on looginen kokonaisuus: Toimenpiteet johdettu tavoitteista, toimenpiteet resursoitu ja kustannukset aiheutuvat resursseista.
  5. Hankesuunnitelma on realistinen ja sen toteutuskustannukset ovat kohtuulliset suhteessa tavoiteltuihin tuloksiin
  6. Hakijalla on kyky hallinnoida hanketta
  7. Hakijalla on kyky toteuttaa hanketta
  8. Hankkeella on oma- ja välirahoitus
  9. Rahoituksen ensisijaisuus, rahoittaminen juuri kalaleaderistä perusteltua
  10. Tarpeellisuusarviointi, hanke on tarpeellinen rahoittaa strategian toteutumiseksi tässä vaiheessa ohjelmakautta

Laatukriteerit

1. Yhteistyö (0-5 pistettä)
2. Viestintä (0-5 pistettä)
3. Kestävyys (0-5 pistettä)

Lisäksi jaoston enemmistöpäätöksellä voidaan arvioida aiemmin hankkeita toteuttaneen hakijan hankesuunnitelmaa (-5 -+5 pistettä)

Strategiakriteerit

4. Rahoitus (0-2 pistettä)
5. Hyvinvointi, osallisuus, työtyytyväisyys (0-2 pistettä)
6. Koulutus ja osaaminen (0-2 pistettä)
7. Toimintaympäristön kehittäminen (0-2 pistettä)
8. Vaikuttavuus (0-2 pistettä)
9. Innovatiivisuus, uudistaminen ja kehittäminen (0-2 pistettä)
10. Elinvoima- ja elinkeinovaikutukset, käynnistys ja vipuvaikutukset (0-5 pistettä)

Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI