Tietosuojaseloste

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Uuden asetuksen vuoksi olemme päivittäneet myös omia tietosuojakäytäntöjämme.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Leader Ravakka ry, Kirkkokatu 7, 23500 Uusikaupunki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ulla Kallio
Kirkkokatu 7, 23500 Uusikaupunki
ulla.kallio (at) ravakka.fi

Rekisterin nimi

Leader Ravakan uutiskirjein ja tiedotteisen sekä jäsen- ja tapahtumaviestinnän osoitteistot ja sähköpostit sisäiseen ja ulkoiseen viestintään; hankehakemusten käsittely, maksatus ja tiedotus; henkilökohtaiset tiedot matkakorvausten ja palkkojen maksua varten

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden, sekä jäsen- ja tapahtumaviestien osoitteistot
 • sähköpostit ja sähköpostiryhmät (sisäiseen ja ulkoiseen viestintään)
 • henkilökohtaiset tiedot matkakorvausten ja palkkojen maksua varten
 • hankehakemusten käsittely, maksatus ja tiedotus

Rekisterin tietosisältö

 • henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot
 • Vain tarvittavaa maksuliikennettä varten henkilötunnukset sekä pankkiyhteystiedot
 • Uutiskirjetilauksissa vain henkilön nimi ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Sisäiset: Hallituksen jäsenet, työntekijät, harjoittelijat, sidosryhmät
 • Ulkoiset: uutiskirjeen tilaajat, tapahtumiin osallistujat
 • Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkosivulomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Leader Ravakan ulkopuolelle lukuun ottamatta viranomaisille luovutettavia maksuhakemustietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • Tietoja ei käsitellä manuaalisesti.
 • Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja niitä pääsee tarkastelemaan vain Leader Ravakka. Tiedotusta vasten tiedot on tallennettu sähköiseen uutiskirjepalveluun, jossa ne on palveluntarjoajan toimesta suojattu siten, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä tietoihin. Kaikki Ravakan hallinnoimia tietoja pääsevät katsomaan vain henkilöt, joilla on siihen oikeus ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Hyrrän tietosuojasta vastaa Ruokavirasto.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilön tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tietojen tarkastusta varten. Tarvittaessa pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 • Oikeus saada tieto tietosuojaloukkauksista
 • Oikeus tulla unohdetuksi (huomioiden voimassa oleva sääntely)
 • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista
 • Sähköisiin uutiskirjeisiin liittyen jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, jonka avulla vastaanottaja voi peruuttaa uutiskirjetilauksensa.

Päivitetty 23.9.2022


Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI