Hankehaun ohjeet

Kalaleaderin tuki on tarkoitettu elinkeinokalatalouden paikallislähtöiseen kehittämiseen.

Tukea voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, kunnat, kehittämisyhtiöt sekä yksityiset yritykset. Tuki on tarkoitettu yleishyödyllisten kalataloutta edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi tukea voidaan osoittaa julkisiin investointeihin. Hankehakijalla on oltava Y-tunnus.

Lännen kalaleader myöntää tukirahoitusta strategiaansa edistäville hankkeille. Rahoitusta ja –toimintaa suunnataan painopisteittäin. Kalaleaderistä rahoitettavan hankkeen on toteutettava vähintään yhtä kolmesta painopistealueesta tai jakauduttava painopisteiden kesken. Kehittämisen laatua ja vaikuttavuutta edistetään laatuohjaimilla, joita kaikkia on kaikkien hankkeiden toteutettava.

Hankehakemus laaditaan Hyrrään. Järjestelmä kierrättää hakemuksen Kalaleaderin ja ELY-keskuksen päätösprosessien läpi, helpottaa hankkeen seurantaa, maksatusta ja mahdollisia muutostarpeita. Hakua varten tarvitset suomi.fi-tunnukset ja nimenkirjoitusoikeuden.

Hankehakemuksessa on kuvattava loogisesti hankkeen tarve, toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset. Lännen kalaleaderin hankesuunnitelmapohjan ja valintakriteerien avulla voit varmistaa, että kokonaisuuteen on huomioitu kaikki olennainen. Hankesuunnittelelmapohjassa on väliotsikot ja kuvattuna keskeiset kerrottavat asiat. Erityisesti kustannusten arvioinnissa on muistettava että arvio riittää, mutta arvaus ei. Arviointi edellyttää että arvioinnissa käytetyt perusteet ovat läpinäkyviä ja ilmoitetut hinnat perustuvat todellisiin hintoihin. 


Ota suunnitellessa huomioon arviointi

Kalajaosto arvioi hankehakemuksen strategianmukaisuuden eli sen miten hanke toteuttaa Lännen Kalaleaderin strategiaa Älykäs, ketterä, sininen

  • Hankkeen on toteutettava strategian yhtä tai useampaa painopistettä
  • Hankkeessa on huomioitava kaikki kolme läpileikkaavaa teemaa: kestävyys, yhteistyö ja viestintä.
  • Apuna hankehakemuksen hiomisessa voi käyttää valintakriteereitä, samoja joita jaosto käyttää arvioidessaan hanketta!

Akrtivaattori

Auttaa hankkeistamisessa

Kehittämishankkeiden neuvonta, yritysten investointituet

Puh. 044 792 9002
mika.halttu@ravakka.fi

Hankesuunnitelma


Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI