Hankerahoitusta
strategian ohjaamana

Kalaleader toiminta, rahoitus ja neuvonta on tarkoitettu elinkeinokalatalouden kehittämiseen. Lännen Kalaleader edistää toimialueensa kalataloutta rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita.

Saadakseen rahoitusta Lännen Kalaleaderilta hankkeiden on oltava  Älykäs, ketterä, sininen -strategian mukaisia.

Painopisteet ja teemat

Strategian painopisteet ovat 1. Uudistuva kalatalous, 2. Hyvinvointi ja osaaminen, 3. Tulevaisuuden toimintaympäristö. 

Strategian läpileikkaavat teemat ovat kestävyys, yhteistyö ja viestintä. Hanketoimintaan ja toteutukseen laadukkuutta ja vaikuttavuutta haetaan kestävillä toimintamalleilla, rohkaisemalla uutta synnyttävään yhteistyöhön ja varmistamalla viestinnän tehokkuus. Läpileikkaavien teemojen täyttymistä tarkastellaan valintakriteeristön kautta.

Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI