Hankerahoitusta Leader-toimintatavalla
strategian ohjaamana

Kalaleader toiminta, rahoitus ja neuvonta on tarkoitettu elinkeinokalatalouden kehittämiseen. Lännen Kalaleader edistää toimialueensa kalataloutta rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita, jotka ovat Älykäs, ketterä, sininen -strategian mukaisia. Strategian painopisteet ovat 1. Uudistuva kalatalous, 2. Hyvinvointi ja osaaminen, 3. Tulevaisuuden toimintaympäristö. Rahoitus Lännen kalaleaderin toimintaan saadaan Euroopan meri- kala ja vesiviljely-rahastosta (EMKVR) sekä toiminta-alueen kunnilta vuosimaksuina.  Strategian toteuttamiseen on varattu yhteensä 1,4 miljoonaa vuosille 22-28, ja tästä EMKVR-rahoitusta on 1,05 miljoonaa.

Lännen Kalaleader toimii alueensa Leader- yhdistysten rinnalla. Hallinnollisesti Lännen Kalaleader on emo-Leaderinsä, Leader Ravakan jaosto. Lännen Kalaleaderin muut Leader-yhdistykset ovat Leader Karhuseutu, Leader Satasilta, Leader Pohjois-Satakunta, Leader Jokivarsikumppanit ja Leader Joutsentenreitti.


Kalajaosto päättää, operatiivinen toiminta aktivaattorivetoisesti

Kalaleaderin päätökset tekee ja kaikkea toimintaa ohjaa kymmenjäseninen koko aluetta edustava kalajaosto. Kalajaosto on koottu kolmikantaisesti eli siinä on edustus julkiselta taholta, yrityksistä ja yhteisöistä. Jaosto päättää Lännen Kalaleaderistä rahoitettavista hankkeista.

Ohjelmakaudella 2021–2027 Lännen Kalaleaderissä työskentelee kokoaikainen aktivaattori.

Aktivaattori avustaa maksutta kalatalouden toimijoita hakemaan investointitukia Euroopan meri- ,kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, auttaa hankkeistamisessa, kehittämis- ja koulutushankkeiden tukien hakemisessa ja vaikka ilmoittautumisessa kaupallisten kalastajien rekisteriin. Aktivaattorin tehtävä on neuvoa hakijoita hakemusten valmistelussa ja esitellä hakemukset kalajaostolle. Aktivaattori myös kartoittaa hankeideoita ja kehittämistarpeita alueella, tutustuttaa verkostoihin ja auttaa etsimään yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeiden, ammattimaisen kalatalouden harjoittaminen tai yrityksen kehittäminen käynnistyy helpoiten ottamalla yhteyttä aktivaattoriin. Myös kalaleaderin muut palvelut ja osallistumismahdollisuudet kalaleaderin kautta. 

Koko Satakunta + 3 kuntaa

Lännen Kalaleader toimii Selkämeren rannikkokaistaleella sekä meri-että sisävesillä kattaen koko Satakunnan ja kolme kuntaa Varsinais-Suomesta. Alueella on reilut 240 000 asukasta, ja sen kokonaispinta-ala on noin 13 500 km2. Toiminta-alue on monipuolinen, koska se kattaa Selkämeren rannikolta n. 4700 km2 merialuetta ja n. 520 m2 sisävesistöjä ja elinkeinotoimintaa on kaikilla kalatalouden sektoreilla. Aiemmin osalla nykyistä aluetta yhdeksän kunnan alueella oli kalaleader-toimintaa Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän nimellä.


Lännen Kalaleader on yksi kymmenestä 

Suomessa kalaleader-toimintaa on kymmenellä muulla kalaleader alueella, jotka kukin toimivat oman strategiansa mukaisesti. Ryhmät muodostavat keskenään tiiviin verkoston yhdenmukaisten käytäntöjen ja tasapuolisen toiminnan varmistamiseksi.  Kaikki kalaleaderit rahoittavat hankkeita Euroopan meri- kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, mutta niillä voi olla myös omia rahoitusmallejaan kuten Lännen Kalaleaderin AHTI sen lisäksi.

Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI