AHTI -Lännen Kalaleaderin oma tuki kalatalouden kehittämiselle

AHTI  on Lännen Kalaleaderin oma tuki elinkeinokalatalouden kehittämiselle. AHTI toimii ketteränä tukena silloin, kun yksittäinen toimenpide tuntuu vaikeasti hankkeistettavalta muutoin.

AHTI-tukea voidaan myöntää myös muille kuin elinkeinokalatalouden toimijoille. Tuen saajina voi olla esimerkiksi suunnittelutoimistoja, pyydysvalmistajia, metallipajoja tai muita alan palveluita ja tuotteita kehittäviä yrityksiä tai AHTI voidaan hankkeistaa yksittäiselle opiskelijalle sopivaksi. 


Kysy antaisiko AHTI!

AHTI– rahoitus painottuu kokeiluun, pilotointiin, lyhytkoulutuksiin ja tutustumismatkoihin.Tukea voidaan osoittaa myös toimialan kannalta olennaisten laitteiden, menetelmien, tietojärjestelmien tai palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun. AHTI toimii myös EMKVR hankkeen täydentävänä tukena esimerkiksi yksityisissä kehittämishankkeissa.

AHTI-rahoituksessa noudatetaan Lännen Kalaleaderin strategian Älykäs, Ketterä, Sininen-linjauksia. Tuen myöntäminen edelyttää myös, että hakija on paikallisen Leader-yhdistyksen jäsen.

AHTI on toissijainen rahoitustapa eli mikäli hankkeelle, toimenpiteelle tai kehittämiselle löytyy vaihtoehtoinen tukirahoitus olisi sitä haettava ensisijaisesti. AHTI-rahoitukseen Lännen Kalaleader käyttää osan toiminta-alueensa kuntien maksamasta kuntarahasta. 


Hae AHTI -tukea elinkeinokalatalouden kehittämiseen

Haku on jatkuva, eikä hakuajankohdalla ole merkitystä. Hakemukset käsitellään Lännen Kalaleaderin jaostossa mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta.

  • AHTI-rahoitettavan kohteen tulee olla strategianmukainen.
  • Lopputyöt tulee hankkeistaa, olethan etukäteen yhteydessä aktivaattoriin.
  • Jaosto käyttää arvioinnissa apuna valintakriteerejä.
  • AHTI-rahoitukseen on varattu 262 500 €, noin 43 000 €/vuosi.
  • Tukitaso on keskimäärin n. 40 %.

Täytä AHTI-hakulomake

Jaosto tekee päätöksen ensisijaisesti antamiesi tietojen pohjalta. Aktivaattori voi pyytää myös täydentämään hakemusta ennen käsittelyä.

Toimisto (Leader Ravakka)
Koulukatu 7,
UUSIKAUPUNKI