ÄLYKÄS, KETTERÄ, SININEN - Lännen kalaleaderin strategia 2021-2027

Kalaleader edistää elinkeinokalatalouden olosuhteita, menetelmiä ja tekniikoita rahoittamalla kehittämishankkeita ja investointeja strategiansa Älykäs, ketterä, Sininen mukaisesti. Rahoitusta myönnetään hakemuksesta kahdessa rahoituslinjassa kolmelle painopisteelle: uudistumiselle, hyvinvoinnille ja toimintaympäristölle.
Elinkeinonharjoittamisessa mahdollistetaan uudistumista, innovaatioita ja oppimista sekä kestävyysnäkökulmien aiempaa parempi huomioiminen.  

Aktivointi, neuvonta ja tiedonvälitys yhteistyössä kumppanien kanssa ovat keskeinen osa kehittämistyötä.