Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutuksessa ohjenuorana ovat hankkeen tukipäätös sekä hankesuunnitelma. Senkin takia hankesuunnitelmaan kannattaa satsata. Epäselvä tai monitulkintainen suunnitelma kostautuu usein toteutusvaiheessa.

Toteutusvaiheen tärpit

Toteutuksen ohjeet löytyvät pääosin hankkeen tukipäätöksestä. Se kannattaa lukea huolella läpi. Olennaiset asiat koskevat aiheutettuja kustannuksia, sekä hankkeisiin liittyviä dokumentteja.

Jos hankkeessa tehdään hankintoja, ne on useimmiten kilpailutettava jo hakuvaiheessa. Joissain tapauksessa tukipäätös edellyttää kilpailutusta hankkeen aikana. Tämä on syytä tehdä huolellisesti hankintalainsäädäntöä noudattaen, sillä hankkeissa käsitellään julkista rahaa.

Useimmissa hankkeissa on tarpeen seurata työaikaa. Työaika voi olla palkatun työntekijän työaikaa tai hankkeelle luovutettua vastikkeetonta työtä (talkootyötä), mutta kummassakin tapauksessa hankkeen maksatuksen edellytyksenä on työajan dokumentointi.

Hankkeen kestäessä ja varsinkin lopussa syntyy erilaisia julkisia asiakirjoja, vähintäänkin loppuraportti. Näissä dokumenteissa on noudatettava julkaisuohjeita, mikä käytännössä tarkoittaa rahoittajan mainitsemista ja logojen käyttöä. Voit tarkistaa tiedotusohjeen Meri- ja kalatalous -sivustolta.

Muutoksia hankkeessa?

Ei ole tavatonta että hankkeessa tulee kesken toteutuksen tarve muuttaa suunnitelmaa. Esimerkiksi aikataulu tai rahoituksen jakauma voivat olla muutoksen kohteina.

Muutosta haetaan samaan tapaan kuin hankettakin, muutoshakemuksella Hyrrä-järjestelmässä. Myös tässä aktivaattori auttaa. 

Olennaista on että muutokset havaitaan ajoissa, eikä toimintaa muuteta ennen kuin muutoshakemus on jätetty.