Kehittämisen tuki

Kalaleaderin tuki on tarkoitettu kalatalouden kehittämiseen. Tukea voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, kunnat, kehittämisyhtiöt sekä myös yksityiset yritykset. Tuki on tarkoitettu yleishyödyllisten kalataloutta edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi tukea voidaan osoittaa julkisiin investointeihin.

Tukea jaetaan kalatalousohjelman mukaisiin kohteisiin. Kannattaa siis tutustua ohjelmaan ennen tuen hakemista tai hankkeen suunnittelua.