Stragian valmistelu 2022 - 2027

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakausi on vaihtunut 2021 alusta, mutta toteutus alkoi vasta vuonna 2022. 

 

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä valmisteli uuden ohjelmakauden toimintaohjelmaa eli strategiaa osallistaen jo vuodesta 2019 lähtien. Strategian valmistelun ohessa kalaleaderin toiminta-aluetta laajennettiin koskemaan aiempien osallistujien lisäksi koko satakuntaa ja samalla ryhmän nimi muutettiin Lännen Kalaleaderiksi. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi strategiat. Lännen kalaleaderin strategia hyväksyttiin ja sen toteuttamiseen myönnettiin rahoituskehys.

Nimensä mukaisesti kalaleaderit toimivat Leader-periaatteiden mukaisesti. Toiminta perustuu laajapohjaisella valmistelulla laadittuun kehittämisstrategiaan. Päätöksiä kalaleaderin rahoituksesta tekevät paikalliset ihmiset ja toimijat.