Maksatus hyrrän kautta

Hankkeen maksatus tapahtuu niinikään Hyrrä järjestelmässä. Hanke voi sisältää useita maksueriä, maksuerät voi itse esittää sopiviksi hankesuunnitelmassa. 

Loppumaksuun tukipäätös jättää aina huomattavan osan kustannuksista. Usein hanketuki myös maksetaan yhdessä erässä hankkeen päätyttyä. Maksuhakemuksessa olennaista on, että hankkeen päättymisajankohdan jälkeen kustannuksia ei voi enää kohdistaa hankkeelle.

Muista palkkojen lomakorvaukset

Jos hanke sisältää palkkakuluja, ovat mysö palkkaan kuuluvat lomakorvaukset tukikelpoisia kustannuksia. Näistä on kuitenkin muistettava, että ne voi hakea maksuun vasta kun ne on todellisuudessa maksettu ja merkitty kirjanpitoon. 

Tämän vuoksi hankkeen loppuun täytyy jättää aikaa siihen että nämä kustannukset osuvat hankkeen kestoajalle. Jos palkkaa maksetaan määräaikaiselle hanketyöntekijälle, lomakorvaukset saadaan yleensä maksuun työsuhteen päättyessä. Vakituisen henkilöstön suhteen aika voi olla huomattavan pitkä

Loppumaksuun tukipäätös jättää aina huomattavan osan kustannuksista. Usein hanketuki myös maksetaan yhdessä erässä hankkeen päätyttyä. Maksuhakemuksessa olennaista on, että hankkeen päättymisajankohdan jälkeen kustannuksia ei voi enää kohdistaa hankkeelle.

Kolme kuukautta
päättymisestä

Muista että loppumaksatus on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päättymisestä! Jos tiedät että tämä voi aiheuttaa haasteita, muista hakea ajoissa jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen.