Hankehakemus

Hankkeen hakeminen

Hankehakemus jätetään Hyrrä-järjestelmään sähköisesti. Järjestelmä kierrättää hakemuksen Kalaleaderin ja ELY-keskuksen päätösprosessien läpi, ja helpottaa hankkeen seurantaa, mahdollisia muutostarpeita ja myöhempää maksatusta.

Hankkeen suunnittelu

Hankehakemuksesta tarkastetaan Kalaleaderissa erityisesti sen vastaavuus paikalliseen kalatalousohjelmaan. Tämän vuoksi hakemuksen tulee olla looginen ja selkeä. 

Hyvä hankehakemus esittelee hankken tavoitteen tai hankkeella ratkaistavan ongelman, kertoo tähän tarvittavat toimenpiteet sekä erittelee toimenpiteisiin tarvittavan työmääräarvion ja muut kustannukset. 

Erityisesti kustannusten arvioinnissa on muistettava että arvio riittää, mutta arvaus ei. Arviointi edellyttää että arvioinnissa käytetyt perusteet ovat läpinäkyviä ja perusteltuja.

Alla olevalla painikkeella voit ladata hankesuunnitteluohjeet, jossa on valmiiden väliotsikoiden avulla kerrottu perusasiat kattavasta hankesuunnitelmasta.

Apua on lähellä

Muista että aktivaattori auttaa hankkeen luomisessa. Hyrrään ei kannata jättää hanketta yllätyksenä, vaan hankkeen perusteita ja hankesuunnitelmaa voi ja kannattaa testata aktivaattorilla. Näin saat helposti ja nopeasti tietoa hankesuunnitelman ja idean soveltuvuudesta.

Näin hyvä hanke syntyy

1. Idea tai tarve

Ensin täytyy kiteyttää idea tai tarve. Mitä lähempänä käytäntöä tarve on, sitä helpompaa hankkeen luominen on. Muista että Kalaleaderilla on oma kalatalousohjelma, jota hankkeiden avulla noudatetaan.

2. Ota yhteyttä

Ota yhteyttä aktivaattoriin ja testaa onko ideasta hankkeeksi.
Neuvomme hankkeen suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Hanketta ei voi aloittaa ennen kuin asiakirjat ovat kunnossa. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

3. Idea hankkeeksi

Tärkein työkalusi on hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion. Käytä siis siihen aikaa, se säästää monelta ongelmalta myöhemmin.

4. Kerää liitteet

Hankehakemusta varten tarvittavat liitteet mieluiten pdf-tiedostoina. Yleisimmät liitteet ovat 

  • Kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriote
  • Allekirjoittajan nimenkirjoittamisoikeuden osoittama dokumentti
  • Hankintojen tai ostopalveluiden kustannuksien kohtuullisuuden osoittavat dokumentit (yleensä tarjoukset)
  • Hankesuunnitelma
  • Kolmen edellisen vuoden tase- ja tilinpäätöstiedot

5. Tee sähköinen hankehakemus Hyrrässä

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi-valtuutuksen organisaatioltasi (tai Katso-tunnisteet) sekä omat nettipankkitunnuksesi.  Aktivaattori auttaa Sinua hakemuksen laatimisessa ja Hyrrä-asioinnissa.  Kannattaa perehtyä myös Hyrrä-asiointiohjeeseen EMKR-hankkeille.

6. Allekirjoitus ja vireilletulo

Muistattehan allekirjoittaa hakemuksen Hyrrässä organisaation sääntöjen mukaisesti. Hanke tulee vireille, kun saat vireilletulosta ilmoituksen sähköpostitse osoitteesta hyrra@maanmittauslaitos.fi. Hankkeen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä. Ennen vireilletuloa aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

7. Lisäselvitykset

Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Kalaleader-ryhmän tai ELY-keskuksen pyynnöstä.

8. Hankkeen käsittely ja tukipäätös

Kalaleaderin hallitus antaa hankkeesta lausunnon, jossa hanke pisteytetään ja verrataan kalatalousohjelmaan. Lausunnossaan Kalaleaderin hallitus esittää puoltavansa tai hylkäävänsä hankeidean, ja osoittaa hankkeelle rahoitusosuuden omasta kehyksestään. 

Hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan.

 

ELY-keskus tekee muodollisen päätöksen hallituksen puoltoluseen perusteella. ELY-keskus voi poiketa Kalaleaderin hallituksen lausunnosta ainoastaan laillisuusperusteilla.

Tämän jälkeen hankkeenne saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.

9. Toteuta hanke

Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta  hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Muista tiedottaa hankkeestasi ja saamastasi tuesta, jotta muutkin saavat tietää  tukimahdollisuuksista. Muista tarkistaa ohjeet hankeviestintään.

Esimerkkejä hankkeista