Ohjelman luominen

Ohjelman laajapohjainen valmistelu on pandemia-aikana osoittautunut haasteelliseksi. Sähköiset kokousvälineet helpottavat tilannetta, mutta eivät korvaa vuorovaikutusta vaativaa ryhmätyöskentelyä. Teams-työryhmäohjelmiston avulla voimme kuitenkin toteuttaa erilaisia vuorovaikutteisia tapahtumia.

 

Olosuhdetietoja teemahaastatteluilla ja olosuhdeselvityksellä.

JATKUU

Rannikko-olosuhteita on vastikään selvitetty merialuesuunnittelun yhteydessä. Eteläisen Selkämeren osalta tietoja, toiveita ja tavoitteita määritettiin paitsi kalatalouden myös muun meri- ja rannikkoalueeseen kohdistuvan käytön kannalta. 

Osallistamis- ja yhteistyöneuvotteluilla sovitetaan yhteen kalaleader-alueen maaseutu-Leaderien strategiatyö ja kalaleaderin oma ohjelma. Tämä varmistaa saumattoman yhteistyön Leader-yhdistysten oman kehittämistyön kanssa.
Vastaavaa yhteensovittamista tehdään myös valmistumassa olevien maakuntastrategioiden, alueen kuntien elinkeino-ohjelmien sekä mahdollisuuksien mukaan myös alueen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien osalta.