Selkämeren ja pyhäjärven kalatalousohjelma

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma 2020 perustuu alueella tehtyihin Selkämeren kalatalousselvitykseen ja Pyhäjärven kalatalouden kehittämissuunnitelmiin sekä ohjelmakaudella 2017-2014 toimineen Vakka-Suomen kalastuspuisto kalatalousryhmän toiminnasta saatuihin kokemuksiin. Lisäksi ohjelmaa on valmisteltu laajapohjaisessa kaikille avoimessa työryhmässä sekä alan toimijoista koostuvassa pienemmässä työryhmässä. Kalatalouden nykytilan ja sen analyysin perusteella on valittu viisi keskeistä kehittämistavoitetta, jotka toimivat kalatalouden toimintaryhmän työn ytimenä.

Visio

Selkämeri ja Pyhäjärvi muodostavat monimuotoisen, kestävään kehitykseen perustuvan vahvan kalatalousalueen, joka tuottaa korkealaatuisia tuotteita paikallisesta kalasta.

Tavoite

Kalatalousohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kalataloutta vahvana alueen elinkeinorakenteen osana. Alan toimijoiden yhteistyö ja osaaminen ovat lisääntyneet ja heillä on käytössään nykyaikaiset tuotantovälineet. Paikallisen kalan käyttö- ja jalostusaste, arvostus ja saatavuus ovat kasvaneet. Kalatalous tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia ja kalavaroja hyödynnetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kalatalous tuottaa laadukasta lähiruokaa ja työllistää paikallisia ihmisiä.

Esimerkkejä hankkeista